สงกรานต์ปีนี้คนกรุงหงอย กทม.สั่งยกเลิกจัดทุกแห่ง

อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ของคนไทย แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเร็ววัน ทำให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกจัดงานในกทม.ทั้งหมดทุกแห่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อในไทย ขณะที่ในต่างจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งว่าที่ไหนยกเลิกงาน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ทีมโฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่ากทม.งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ทุกแห่งในส่วนที่กทม.เป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางให้ประชาชนสรงน้ำ

กทม.ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดงานสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อดังกล่าว ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ซึ่งน้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำ จะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่าหากเอกชนที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ขอให้ทบทวนให้รอบคอบ เนื่องจากหากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน

ขอบคุณบทความจาก : https://businesstoday.co/

« กลับ